เกี่ยวกับเรา

Sureerat Resort Sukhothai is one of the most well-known resorts located near Sukhothai Downtown. The location of the resort is about 12 kilometers away from Sukhothai Historical Park where a history of our Thai cultures and language had began. During your stay, we make everything accessible and affordable for our guests, making they feel at home. We have been open this place almost a decade, and we're still willing to serve and provide all services to our guests with intrigrity, respect, and kindness.

Our Keys: Free WiFi Multiple-point accesses, Free fresh breakfast every morning, Wide Parking Spaces, Surrounded with quiet and peaceful environments

ราคาห้องพัก

  • ราคาห้องพักเริ่มต้น 350 ถึง 1,000 บาท
  • ดีลพิเศษ! สำหรับกรุ๊ปทัวร์หรือหมู่คณะ (ติดต่อรีสอร์ทได้โดยตรง)
  • รองรับกรุ๊ปท้วร์ด้วยจำนวนห้องพักกว่า 40 ห้อง (เตียงเดียว/คู่)
  • ดีลพิเศษ! สำหรับจองห้องพักรายเดือน หรือจองห้องพักแบบหลายคืน
  • ฟรีอาหารเช้าและเครื่องดื่มร้อนๆ ขนมปังปิ้ง ปาท่องโก๋
  • ลานจอดรถสามารถรองรับรถได้ถึง 20-30 คัน

กฎระเบียบการเข้าพักที่รีสอร์ท

  • ห้ามทำอาหารในห้องพักหรือหน้าห้องพัก หากฝ่าฝืนปรับทันที 1,000 บาท
  • ห้ามซักผ้าหรือรีดผ้าในห้องพัก (บริการซักรีด โปรดติดต่อที่เค้าเตอร์หรือแผนต้อนรับ)
  • ห้ามสูบบุหรี่ในห้องพักหรือห้องน้ำโดยเด็ดขาด (ตาม พรบ.2560 หากฝ่าฝืนปรับทันที 1,000 บาท)
  • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาเลี้ยงหรือลักลอบนำเข้ามาในห้องพักโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนปรับทันที 2,000 บาท